Taśmy transportowe

Taśmy transportowe zwane również przenośnikowymi są elementami nośnymi w urządzeniach przeznaczonych do przewozu produktów. Ich budowa opiera się o rdzeń i okładki gumowe. Taśmy wykorzystuje się w zakładach produkcyjnych, wydobywczych oraz rolniczych do transportu materiałów o różnym stopniu zbrylenia między innymi kruszyw i odpadów komunalnych.

 

Czym jest przenośnik taśmowy? 

taśma przewodnikowa

Przenośnik taśmowy to mechanizm transportujący, który składa się z elastycznej taśmy, zazwyczaj wykonanej z gumy, tworzywa sztucznego lub tkaniny, umocowanej na rolkach. Służy do przenoszenia różnych rodzajów materiałów z jednego miejsca do drugiego. Przenośniki taśmowe są szeroko stosowane w różnych branżach, w tym w górnictwie, przemyśle spożywczym, magazynowaniu, produkcji, transportowaniu bagażu na lotniskach i wielu innych.

Podstawowym celem taśm przenośnikowych jest usprawnienie procesu transportu materiałów, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Mogą być stosowane do przenoszenia zarówno lekkich, jak i ciężkich ładunków, a ich elastyczna konstrukcja pozwala na łatwe dostosowanie do różnych warunków pracy. Taśmy przenośnikowe są zazwyczaj napędzane przez bębny, co umożliwia im poruszanie się wzdłuż trasy przenośnikowej. Zajmujemy się łączeniem taśm na przenośnikach oraz serwisujemy zużyte taśmy.

 

Rodzaje taśm transportowych

Każdy transportowany towar wymaga zastosowania taśm przenośnikowych o nieco innych parametrach. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje taśm transportowych: gładkie, profilowane i zbrojone. Dodatkowo, każdy z powyższych wariantów taśmy może występować w następujących odmianach, uzależnionych od właściwości gumy:

  • ogólnego przeznaczenia, które produkujemy zgodnie z normą DIN22101. Te uniwersalne taśmy nadają się zarówno do transportu luźnych, lekkich towarów, jak i ciężkich surowców. W zależności od rodzaju warunków pracy taśmy dobieramy do nich właściwy wariant okładek gumowych;
  • olejoodporne służą do przewożenia wymagających towarów, w których składzie znajdują się oleje różnego pochodzenia. W zależności od potrzeb odporności stosujemy taśmy: MOR i G, które wykazują średnią odporność na oleje i tłuszcze oraz ROS, których parametry odpornościowe są maksymalne zarówno dla okładek jak i przekładek taśmy.
  • żaroodporne. Niektóre zakłady produkcyjne (koksownie, odlewnie) wymagają taśm dostosowanych do gorących temperatur przekraczających 100 °C. Wykonujemy taśmy żaroodporne o trzech stopniach wytrzymałości: T1 do 130 °C, T2 do 150 °C oraz T3 do maksymalnie 200°C przez określony czas;
  • stabilizowane poprzecznie o wzmocnionej sztywności w przekroju poprzecznym, dzięki zastosowaniu dodatkowych przekładek usztywniających;
  • odporne na przebicia z siatką stalową, syntetyczną lub rdzeniem ,,Monoply";
  • do elewatorów;
  • profilowane typu chevron oraz z fabrycznym profilem chevron do przenośników o dużym kącie wzniosu;
  • profilowane z progami prostymi;
  • z falbanami gumowymi.

 

Jaka taśma do przenośników taśmowych? Gładka, profilowana, czy zbrojona? 

Do wyboru są taśmy gładkie, profilowane i zbrojone. Każda taśma do przenośników taśmowych cechuje się nieco innymi właściwościami.

• Taśma przenośnikowa gładka:

Taśmy gładkie mają płaską powierzchnię. Są szeroko stosowane w różnych branżach do transportu różnorodnych materiałów, zarówno sypkich, jak i stałych. Są stosunkowo uniwersalne i sprawdzają się w wielu zastosowaniach ogólnych, ale mogą być mniej skuteczne w transporcie materiałów. Istnieje możliwość wulkanizacji profili na taśmach gładkich.

• Taśma do przenośników taśmowych profilowana:

Taśmy profilowane posiadają wulkanizowane na powierzchni profile lub profile z falbanami (taśmy kieszeniowe), które pomagają w utrzymaniu transportowanego materiału. Stosowane są na przenośnikach wznoszących, gdzie konieczne jest lepsze utrzymanie materiałów na taśmie. Zapobiegają zsuwaniu się materiału z taśmy oraz poprawiają wydajność przenośnika taśmowego.

• Taśma przenośnikowa zbrojona:

Taśmy zbrojone posiadają wzmocnienie w postaci warstw tekstylnych, stalowych lub innych materiałów, wbudowanych w strukturę taśmy. Sprawdzą się w miejscach, gdzie konieczna jest większa odporność na uderzenia i rozdarcia. Oferują większą wytrzymałość i trwałość, co jest korzystne w przypadku transportu ciężkich i ostrych materiałów.

 

Jak zbudowane są przenośniki taśmowe?

Przenośniki taśmowe składają się z zestawu elementów, które współpracują w celu efektywnego transportu materiałów z jednego punktu do drugiego. Kluczowym elementem jest sama taśma przenośnikowa, której konstrukcja zależy od specyfiki transportowanego materiału i warunków otoczenia. Taśmy te mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak guma, tworzywa sztuczne, tkaniny czy metal, w zależności od rodzaju transportowanego ładunku oraz czynników środowiskowych, takich jak wilgotność, temperatura czy obecność substancji chemicznych.

Napęd przenośnika odgrywa kluczową rolę w procesie transportu. W tym celu stosuje się różne rodzaje napędu, w tym mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne. Wybór rodzaju napędu zależy od specyfiki zastosowania, dostępności źródła energii oraz wymagań dotyczących kontroli prędkości i kierunku ruchu taśmy.

Bębny napędowe pełnią istotną funkcję w napędzie taśm przenośnikowych. Są to cylindryczne elementy, które obracają się w wyniku działania napędu, co powoduje przemieszczanie się taśmy. Bębny napędowe, zwrotne i napinające oraz krążniki - rolki odpowiadają za utrzymanie naprężenia i stabilności pracy taśmy. Krążniki - rolki nośne pomagają w równomiernym rozkładaniu obciążenia, krążniki - rolki prowadzące utrzymują taśmę na właściwej ścieżce, natomiast krążniki - rolki wyrównujące pomagają w utrzymaniu równoległego biegu taśmy.

Dodatkowo przenośniki taśmowe mogą być wyposażone w różnego rodzaju elementy zabezpieczające, takie jak osłony rolkowe, chroniące przed przypadkowym dostępem do ruchomych elementów i minimalizujące ryzyko wypadków. Całość konstrukcji przenośnika taśmowego jest dostosowywana do specyfiki zastosowania, uwzględniając wymagania bezpieczeństwa, efektywności i trwałości w danym środowisku pracy.

 

Jak dobrać odpowiednie taśmy przenośnikowe? Najważniejsze parametry

Wybierając taśmy przenośnikowe warto wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników, a mianowicie:

• Rodzaj transportowanego materiału:

Zidentyfikuj rodzaj materiałów, jakie będą transportowane taśmą. Czy to będą surowce mineralne, produkty spożywcze, materiały sypkie czy inne?

• Warunki środowiskowe:

Określ warunki pracy, takie jak temperatura, wilgotność, obecność substancji chemicznych. Wybierz taśmę odporną na warunki panujące w danym środowisku.

• Wymagania dotyczące higieny:

W przypadku zastosowań w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym, wybierz taśmy zatwierdzone do kontaktu z żywnością i łatwe do czyszczenia.

• Ciężar i rozmiar transportowanego materiału:

Oceń, jaki ciężar i rozmiar będą transportowane taśmą. Upewnij się, że taśma będzie wystarczająco wytrzymała i szeroka.

• Rodzaj taśmy:

W zależności od rodzaju transportowanego materiału oraz rodzaju przenośnika, wybierz odpowiednią konstrukcję taśmy, np. gładką, profilowaną, zbrojoną itp.

• Bębny i rolki:

Oceń czy taśma jest odpowiednio dobrana do średnicy bębnów na przenośniku.

• Szerokość taśmy:

Dostosuj szerokość taśmy do rozmiaru transportowanego materiału oraz wymaganej wydajności przenośnika.

• Koszty zakupu i utrzymania:

Zanalizuj koszty zakupu i utrzymania taśmy, uwzględniając zarówno koszty inwestycyjne, jak i koszty konserwacji, napraw oraz potencjalne koszty wymiany.

• Długość trasy i rodzaj transportu:

Określ długość trasy przenośnika oraz rodzaj transportu (pionowy, poziomy, nachylony). To wpłynie na konieczność dostosowania parametrów taśmy.

 

Zastosowanie przenośników taśmowych

Przenośniki taśmowe mają szerokie zastosowanie w różnych branżach i sektorach gospodarki, dzięki swojej uniwersalności i skuteczności w transporcie różnych rodzajów materiałów:

Górnictwo:

Taśmy przenośnikowe są powszechnie używane w górnictwie do transportu surowców mineralnych, węgla, kruszyw i innych materiałów z miejsca wydobycia do miejsc przeróbki lub składowania.

Przemysł spożywczy:

W przemyśle spożywczym przenośniki taśmowe służą do transportu żywności, w tym ziarna, owoców, warzyw, mięsa i innych produktów spożywczych. Mogą być używane w procesach produkcji, pakowania i magazynowania.

Magazynowanie i logistyka:

Taśmy przenośnikowe są niezbędne w centrach dystrybucyjnych i magazynach do efektywnego przemieszczania towarów. Są stosowane zarówno do załadunku, jak i rozładunku produktów.

Przemysł ciężki:

W zakładach przemysłowych, takich jak huty czy zakłady chemiczne, przenośniki taśmowe używane są do transportu surowców, półproduktów i gotowych produktów między różnymi etapami produkcji.

Recykling:

W zakładach recyklingu taśmy przenośnikowe pomagają w przemieszczaniu i segregacji materiałów do recyklingu, takich jak plastik, metal, szkło czy papier.

Transport bagażu na lotniskach:

W lotnictwie taśmy przenośnikowe są wykorzystywane do transportu bagażu z obszaru odprawy do samolotów i z powrotem.

Rolnictwo:

W rolnictwie przenośniki taśmowe mogą być używane do transportu ziarna, paszy, nawozów i innych produktów rolnych.

Przemysł farmaceutyczny:

W produkcji leków i innych produktów farmaceutycznych przenośniki taśmowe mogą być wykorzystywane do transportu składników, opakowań i gotowych produktów.

Energetyka:

W elektrowniach taśmy przenośnikowe są stosowane do transportu węgla lub innych paliw do kotłów, a także do transportu popiołów i odpadów.

Budownictwo:

W budownictwie przenośniki taśmowe są używane do transportu materiałów budowlanych, takich jak piasek, kruszywo czy cegły, na placu budowy.

W każdym z tych sektorów przenośniki taśmowe przyczyniają się do zwiększenia efektywności procesów, redukcji kosztów i poprawy ogólnej produktywności. Są one dostosowywane do specyficznych potrzeb danego zastosowania, co obejmuje również różne rodzaje taśm, napędów i systemów kontroli.

 

Taśma przenośnikowa ogólnego przeznaczenia, żaroodporna, olejoodporna. Przeznaczenie

Wybór między taśmą ogólnego przeznaczenia, taśmą olejoodporną i taśmą żaroodporną zależy głównie od specyfiki warunków pracy oraz rodzaju transportowanego materiału.

Taśmy ogólnego przeznaczenia sprawdzi się gdy nie ma specjalnych wymagań dotyczących warunków środowiskowych, takich jak ekstremalne temperatury, obecność substancji chemicznych. Taśma przenośnikowa ogólnego przeznaczenia zalecana jest w standardowych warunkach przemysłowych, gdzie nie występują ekstremalne warunki środowiskowe ani wymagania dotyczące odporności chemicznej.

Taśmy olejoodporne sprawdzą się wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko kontaktu z olejami, smarami lub innymi substancjami oleistymi. Taśmy olejoodporne chronią przed uszkodzeniem i zwiększają trwałość w obszarach, gdzie stosowane są oleje jako środki smarne w procesach metalurgicznych. Również w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia olejowych substancji chemicznych, taśmy olejoodporne są bardziej odpowiednie.

Taśmy żaroodporne sprawdzą się w obszarach, gdzie konieczne jest transportowanie materiałów o wysokiej temperaturze oraz w wysokich temperaturach. Taśmy żaroodporne zalecane są także gdy występują procesy przemysłowe generujące wysokie temperatury lub taśma jest narażona na działanie substancji chemicznych przy podwyższonej temperaturze.

Zapraszamy do nas w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o rodzajach oferowanych taśm przenośnikowych!

 

Serwis taśm przenośnikowych

Serwis taśm przenośnikowych jest istotnym elementem utrzymania sprawności i bezpieczeństwa w procesach przemysłowych. Obejmuje on różne działania mające na celu monitorowanie, konserwację, naprawę i optymalizację pracy taśm przenośnikowych. 

Regularne sprawdzanie stanu taśmy, bębnów, rolek, napędu, rolki nośnej i innych elementów jest kluczowe. Inspekcje mogą pomóc w wykryciu wczesnych oznak zużycia lub uszkodzeń.

W przypadku uszkodzeń taśmy, bębnów czy innych elementów, przeprowadzanie skutecznych napraw jest kluczowe. Może to obejmować łatanie, wymianę fragmentów czy naprawy układów napędowych. Dzięki regularnym serwisom można utrzymać taśmę w nienagannym stanie. 

 

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej